Concentratie en visolie

Het gebruik van visolie voor een betere concentratie en prestaties

Om voldoende omega-3 vetzuren binnen te krijgen wordt aangeraden om twee keer vette vis per week te eten of supplementen te nemen die visolie bevatten bij kinderen en jongeren. Het blijkt dat jongeren zich beter kunnen concentreren en bepaalde informatie beter ontvangen en verwerken als zij voldoende omega-3 vetzuren in het bloed hebben. Daarnaast blijkt er een verband te zijn tussen het verminderen van depressieve gevoelens en de hoeveelheid omega-6 vetzuren in het bloed. Er is echter nog geen eenduidig positief antwoord over het gebruik van omega-3 vetzuren bij zwangerschap of bij het lerend- en concentratievermogen op latere leeftijd.

Inge van der Wurff van de Open Universiteit van Heerlen concludeerde bovenstaande bevindingen in een proefschrift uit 2018. In dit proefschrift is er onderzoek gedaan naar de relatie tussen depressieve gevoelens bij kinderen en jongeren, prestaties op school en de hoeveelheid omega-3 vetzuren in het bloed.

Omega-3 vetzuren en de voordelen voor de hersenen

In het onderzoek stond de volgende vraag centraal: ‘Wat zijn de effecten van de concentratie omega-3 vetzuren bij kinderen en jongeren in het bloed op het functioneren?’

Dat omega-3 vetzuren essentieel zijn voor het functioneren van het brein is bekend. In het brein zijn er twee hele belangrijke perioden die zorgen voor de vorming ervan, dit zijn:

  • Gedurende de zwangerschap op het moment dat het centrale zenuwstelsel wordt gevormd;
  • In de periode van adolescentie wanneer de prefrontale cortex wordt ontwikkeld.

Lagere kans op depressies en beter concentratievermogen

Het welbevinden en de leerprestaties werden onderzocht in het onderzoek van Van der Wurff bij kinderen tussen de 13 en 15 jaar oud. Er werd een verband ontdekt tussen het functioneren van het brein en de hoeveelheid omega-3 vetzuren. Betere concentratie en beter leervermogen werd ontdekt bij de kinderen die hogere concentraties omega-3 vetzuren in het bloed hadden. Bepaalde depressieve gevoelens waren er bij 1 op de 3 deelnemers. ‘Er werd verwacht dat bij hogere waarden omega-3 vetzuren er minder depressieve gevoelens zouden zijn’, aldus Van der Wurff. Omega-3 vetzuren zorgden dus niet voor minder depressieve gevoelens maar de omega-6 vetzuren daarentegen zorgde hier wél voor. Er is nog aanvullend onderzoek nodig om te bepalen hoe dit komt.

Minder goed in rekenen, beter in lezen en spellen

Er werd ook wat gemeld over omega-3 vetzuren in het bloed bij 7-jarigen. Het blijkt dat deze groep beter is in spellen en lezen. Wordt dit al deels bepaald bij de geboorte? Er is géén verband te zien bij kinderen van 7 jaar kijkend naar de bloedwaarden van de moeders tijdens de zwangerschap geboorte en de spel- en leesvaardigheden. Met rekenen daarentegen is wel een verband. Minder goed rekenen op 7-jarige leeftijd gaat samen met meer omega-3 vetzuren in het bloed tijdens de zwangerschap. Mede door deze conclusie wil Van der Wulff meegeven dat vrouwen voorzichtig moeten zijn met het nemen van supplementen van visolie tijdens de zwangerschap. Het verband is niet eenduidig positief over de hoeveelheid omega-3 vetzuren in het bloed tijdens de zwangerschap en het lerend vermogen op latere leeftijd.

Een groot onderzoek uit Zweden

Het verband tussen visolie consumptie en prestaties op school is ook in Zweden uitgevoerd onder 9.500 jongeren. Dit onderzoek concludeerde dat als jongeren 1x per week vis aten beter konden presteren dan de jongeren die dit minder vaak aten. Bij de jongeren die vaker per week vis aten waren de rapportcijfers nóg beter.

https://www.youtube.com/watch?v=IJc6fhqqtW4

Geschreven door:
Maud de VriesGezondheidsdeskundige